ББК 78
Н 34
Наукова бібліотека Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова [Текст] : Іст. нарис до 185-річчя заснування / М.О. Подрезова, А.В. Зайченко, Н.В. Мусієнко та ін.; Відп. ред. В.А. Сминтина ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. Наук. б-ка. - О. : Астропринт, 2002. - 237 с. : іл., фото. - Библиогр.: с. 209-236. - ISBN 966-549-741-3
ББК
ББК 78
78.34(4 УКР)757.11

Доп. точки доступа:
Подрєзова, М. О.
Зайченко, А. В.
Мусієнко, Н. В.
Полєвщикова, О. В.
Пружина, В. П.
Савельєва, Є. В.
Сминтина, Валентин Андрійович\ред.\

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ХР (2)
Свободны: ХР (2)