616-08
К 354
Кенц, Вадим Володимирович.
Медична реабілітація та фізіотерапія [Текст] : (учб.-метод. посіб. для студ. VI курсу мед. фак. ОДМУ) / В. В. Кенц, І. П. Шмакова, Є. О. Косовєров ; Одес. держ. мед. ун-т. - О. : Резон 2000, 2001. - 140 с. : табл. - ISBN 966-7884-04-X
УДК
616-08
616-08-039.76(075.8)
615.83(075.8)

Доп. точки доступа:
Шмакова, Ірина Петрівна
Косовєров, Євген Олегович
Одеський держ. мед. ун-т

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)