Experimental oncology = Экспериментальная онкология : Междунар. науч. -практ. журн. / НАН Украины, Ин-т эксперим.патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е.Кавецкого, Укр. секция Европ. ин-та экологии и рака. - Журнал выходит с 2003г.
Experimental oncology : Аn international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine; R. E. Kavetsky institute of experimental pathology, jncology and radijbiology. - Журнал выходит с 2004г.
Чернозубов, Илья Ефимович.
Лечение без лекарств: Ранняя диагностика [Текст] : [Справ. пособие] / И.Е. Чернозубов, 2002. - 44 с.
Целебная пища 21 века (феномен спирулины и бурых водорослей) [Текст] : [Справ. пособие] / Авт-сост. Л. Купраш, 2002. - 28 с.
Целители России [Текст] : Энциклопедия. Вып. 1, 2000. - 138 с.
Ісаєв, Віктор Павлович.
Лікування хронічного больового синдрому в онкологічних хворих методом хімічного нейролізису [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.30 / В. П. Ісаєв, 2004. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Экспериментальная онкология : двухмес. науч.-теорет. журн. / АН СССР, АН УССР. - Журнал выходит с 1979г.
Сосновский, Леонид.
Уринотерапия: Вчера, сегодня, завтра [Текст] / Л. Сосновский, В. Мосиенко, 1996. - 382 с.
Бабій, Віталій Филимонович.
Канцерогенний ризик забруднення навколишнього середовища пріоритетними хімічними сполуками та заходи первинної профілактики [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.02.01 / В. Ф. Бабій, 2004. - 37 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Шамрай, Олена Володимирівна.
Гігієнічна оцінка регіональних особливостей екологічного середовища та їх ролі у формуванні територіальних відмінностей онкологічної патології населення України [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / О. В. Шамрай, 2003. - 17 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Карабаев, Инамжон Исакжанович.
Эхография в комплексной диагностике Лимфогранулематоза [Текст] : Автореф. дис. ...канд. мед. наук: 14.00.14 / И.И. Карабаев, 1990. - 20 с.
Diet, nutrition and cancer [Text] / Committee on diet, nutrition, and cancer, Assembly of life sciences, National research council, 1982. - 478 p.
Парац, Алла Миколаївна.
Гігієнічна оцінка морських водоростей і харчових продуктів з ними як засобів мінімізації дії радіації та ендемії [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / А. Л. Парац, 2004. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Когутницький, Валерій Валерійович.
Гігієнічна оцінка екологічного середовища сільських районів Донецької області та його впливу на онкологічну захворюваність населення [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / В. В. Когутницький, 2005. - 21 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Губарева, Анна Александровна.
Лечение местнораспостраненных форм злокачественных лимфом [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.14 / А. А. Губарева, 1990. - 16 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Фецич, Тарас Григорович.
Обгрунтування використання детоксикації у комплексному лікуванні онкологічних хворих [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.07 / Т. Г. Фецич, 2003. - 34 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Пайкуш, Володимир Андрійович.
Місце ентеросорбції в інтенсивній терапії ендотоксикозу у дітей з онкологічними захворюваннями [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.30 / В. А. Пайкуш, 2003. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Пуськов, Олексій Миколайович.
Вплив модуляторів активності адренота холінореактивних систем на пухлинний ріст та протипухлинну активність хлофідену [Текст] : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.05 / О. М. Пуськов, 2000. - 16 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Гуніна, Лариса Михайлівна.
Ендогенна інтоксикація та обмежений протеоліз на етапах лікування злоякісних новоутворень [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.01.07 / Л. М. Гуніна, 1998. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Лукавецький, Лесь Миронович.
Захворюваність на лейкемії та лімфомина забруднених і незабруднених радіонуклідами територіях внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.31 / Л. М. Лукавецький, 1999. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи