Ахрамєєва, Наталія Володимирівна.
Вплив вірусів поліомієліту та їх бентонітових варіантів на пухлинні процеси в експерименті [Текст] : Автореф. дис. ... канд. біол. наук: 03.00.06 / Н.В. Ахрамєєва, 1999. - 20 с.
Традиционная медицина. Восток и Запад = Тraditional medicine East & West : Ежекварт. междунар. науч.-практ. журн. / ООО "Ли Вест", РАН СО. НИИ общей и эксперим. биологии. - Журнал выходит с 2005г.
Парафармацевтика : Вестник нелекарств. средств профилакт. и восстанов. медицины: Попул. науч.-практ. журн. / ООО "Ред. журн. "Фармац. бюл.". - Журнал выходит с 2005г.
Кіцера, Наталія Іванівна.
Медико-генетичне консультування сімей з онкологічною патологією в потомстві [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.15 / Н. І. Кіцера, 1999. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Лісний, Іван Іванович.
Комбінована епідуральна анестезія / аналгезія з клофеліном у онкологічних хворих [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.30 / І. І. Лісний, 1997. - 17 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Clinical nutrition [Text] / ed.: J. L. Rombeau, M. D. Caldwell. Vol. 2 : Parenteral nutrition / N. N. Abumrad [et al.], 1986. - p.: i-xx; 1-752 с.
Варшавский, Борис Михайлович.
Вопросы организации онкологической помощи [Текст] : Пособие для организаторов здравоохранения / Б.М. Варшавский, Д.И. Мац, 1948. - 141 с.
Проблемы клинической онкологии: Рецидивы и метастазы и ошибки в онкологии [Текст] : Труды IV юбил. обл. рентгено-онколог. конф. / Центр. укр. рентгено-радио-онкол. ин-т, Одес. рентгено-онкол. ин-т, 1938. - 219 с.
Типовий навчальний план і програма підготовки магістрів медицини із спеціальності "Онкологія" [Текст] / Донец. держ. мед. ун-т, 1998. - 27 с.
Матэ, Жорж.
Досье рака [Текст] / Ж. Матэ; пер. с фр. В. П. Кулик, В. П. Слюсарчука, под ред. Т. Т. Березова, Ю. Я. Грицмана, 1983. - 270 с.
Грищенко, Сергій Володимирович.
Гігієнічні основи профілактики онкологічної захворюванності населення в регіонах з несприятливими екологічними умовами [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.02.01 / С. В. Грищенко, 2001. - 30 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Clinical nutrition [Text] / ed.: J. L. Rombeau, M. D. Caldwell. Vol. 1 : Enteral and tube feeding / C. F. Anderson [et al.], 1984. - p.: i-xvii; 1-610 с.
Нетрадиционные методы лечения в стоматологии [Текст] : Практ. пособие / А.П. Грохольский, Н.А Кодола, В.Г. Бургонский, Ю.Б. Чайковский, 1995. - 376 с.
Катин, Александр Яковлевич.
Комплементарная медицина [Текст] : Вегетопунктура. Гомеопатия. LM-потенции. "Ключи" полихрестов. Скоропомощная аптечка. Метод Р. Фолля. Гомотоксикология. Вегетативные синдромы. Лечение дегенеративных заболеваний. / А.Я. Катин, М.А. Катина, 1998. - 638 с.
III-е тысячелетие. Альтернативная медицина: интеграция направлений, методов и понятий [Текст] : Тез. 2-го междунар. Конгр. по Альтернативной медицине, 27-29 окт. 2000г., Таллинн, Эстония / Санкт-Петербург. Гомеопат. Ассоц. (Россия) и др., 2000. - 82 с.
Загадарчук, Надія Леонідівна.
Експериментальне обгрунтування методів підвищення ефективності протипухлинної вакцини, одержаної за допомогою продуктів метаболізму ВАС.MESENTERICUS АБ-56 [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.01.07 / Н. Л. Загадарчук, 1998. - 17 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Первично-множественные злокачественные опухоли [Текст] : Руководство для врачей / В.И. Чиссов, А.Х. Трахтенберг, Б.Я. Алексеев и др.; Под ред. В.И. Чиссова, А.Х. Трахтенберга, 2000. - 332 с.
Скляренко, Лілія Михайлівна.
Рецептори лектинів поверхневих мембран пухлинних клітин (гемобластози, первинні новоутворення епітеліального походження, метастази) і іх роль в діагностиці [Текст] : Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: 14.01.07 / Л.М. Скляренко, 1997. - 38 с.
Худяков, Олександр Євгенович.
Хірургічне лікування гігром у дітей [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.34 / О. Є. Худяков, 1997. - 22 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Карпенко, Петро Олександрович.
Аліментарна профілактика захворювань у працівників Чорнобильської зони відчуження [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.02.01 / П. О. Карпенко, 1996. - 34 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи