616.9
П 781
Проблеми епідеміології, діагностики, клініки, лікування та профілактики інфекційних хвороб [Текст] : [матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті Л.В. Громашевського] / АМН України, Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л.В. Громашевського ; редкол.: М.А. Андрейчин [та ін.]. - К. : [ДІА], 2002. - 439 с. : іл.,z-табл. - Бібліогр. в кінці ст. - Авт. покажч.: с. 437-439. - ISBN 966-96650-9-X
На обкл.: Пам’яті Л.В. Громашевського
УДК
616.9
616.9(082)

Доп. точки доступа:
Андрейчин, Михайло Антонович
Міжнародна наук.-практ. конф., присвячена пам’яті Л.В. Громашевського (2002 ; Київ)

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)