Х 25890
Приступа, Богдан Володимирович.
Протизапальна активність естерів ібупрофену при трансдермальному введенні в поєднанні з низькочастотним ультразвуком при експериментальному запаленні [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.03.05 / Б. В. Приступа ; наук. керівник І. А. Кравченко ; Одес. нац. мед. ун-т, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Каф. фармац. хімії. - Одеса : [б. и.], 2018. - 21 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 14-17
Параллельные издания: Приступа Б. В. Протизапальна активність естерів ібупрофену при трансдермальному введенні в поєднанні з низькочастотним ультразвуком при експериментальному запаленні : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.03.05 / Б. В. Приступа ; наук. керівник І. А. Кравченко. - Одеса, 2018. - ел. опт. диск (CD-ROM) (Шифр CD)
УДК
616-002-085.276:615.477.66/.873.3]-092.9(043.3)

Аннотация:

Дисертацію присвячено вивченню протизапальних властивостей естерів ібупрофену в поєднанні з низькочастотним ультразвуком при трансдермальному введенні. Проведено скрининг протизапальної активності естерів ібупрофену та вивчено динаміку зміни біохімічних та морфологічних показників крові дослідних тварин.


Доп. точки доступа:
Кравченко, Ірина Анатоліївна (доктор біол. наук, професор)\наук. керівник.\
Одес. нац. мед. ун-т
Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. Каф. фармац. хімії

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

Копия: эл. опт. диск (CD-ROM) Шифр CD-ROM/678 (ХР)