CD-ROM
678
Приступа, Богдан Володимирович.
Протизапальна активність естерів ібупрофену при трансдермальному введенні в поєднанні з низькочастотним ультразвуком при експериментальному запаленні [Електронний ресурс] : дис. ... канд. біол. наук : 14.03.05 / Б. В. Приступа ; наук. керівник І. А. Кравченко ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Каф. фармац. хімії, Одес. нац. мед. ун-т. - Одеса : [б. и.], 2018. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Параллельные издания:
1. Приступа Б. В. Протизапальна активність естерів ібупрофену при трансдермальному введенні в поєднанні з низькочастотним ультразвуком при експериментальному запаленні : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.03.05 / Б. В. Приступа ; наук. керівник І. А. Кравченко. - Одеса, 2018. - 21: іл., табл. (Шифр Х 25890-404524)
2. Приступа Б. В. Протизапальна активність естерів ібупрофену при трансдермальному введенні в поєднанні з низькочастотним ультразвуком при експериментальному запаленні : дис. ... канд. біол. наук : 14.03.05 / Б. В. Приступа ; наук. керівник І. А. Кравченко. - Одеса, 2018. - 168: іл., табл. (Шифр 2040-162790)
На одному диску : Приступа, Богдан Володимирович. Протизапальна активність естерів ібупрофену при трансдермальному введенні в поєднанні з низькочастотним ультразвуком при експериментальному запаленні : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.03.05 / Б. В. Приступа ; наук. керівник І. А. Кравченко. - Одеса, 2018
УДК
616-002-085.276:615.477.66/.873.3]-092.9(043.3)

Аннотация:

Дисертацію присвячено вивченню протизапальних властивостей естерів ібупрофену в поєднанні з низькочастотним ультразвуком при трансдермальному введенні. Проведено скрининг протизапальної активності естерів ібупрофену та вивчено динаміку зміни біохімічних та морфологічних показників крові дослідних тварин.


Доп. точки доступа:
Кравченко, Ірина Анатоліївна (доктор біол. наук, професор)\наук. керівник.\
Одес. нац. мед. ун-т
Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. Каф. фармац. хімії

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)