2041
Петрик, Ірина Олексіївна.
Кардіопротекторні ефекти спіро[індол-3,1'-пірол [3,4-с]пірола]-5'-(4-метилфеніл)-3'-[2-(метилтіо)етил]-3a',6a'- дигідро-2'h-спіро[індол-3,1'-піроло[3,4-c]пірол]-2,4',6'(1h,3'h,5'h)-тріона в умовах гострої ішемії серця та стресової кардіоміопатії [Текст] : (експерим. дослідж.) : дис. канд. мед. наук : 14.03.05 / І. О. Петрик ; наук. керівник О. А. Ходаківський ; Винниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, Одес. нац. мед. ун-т. - Одеса : [б. и.], 2018. - 202 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 165-193.
УДК
615.224:616.12-005.4-036.11]-092.9(043.3)

Аннотация:

У дисертаційній роботі представлено нове розв’язання актуального завдання фармакології, що полягає у підвищенні ефективності кардіопротекції при гострій ішемії серця, стресовій кардіоміопатії та кардіоцеребральній дисфункції на підставі експериментально обґрунтованої доцільності і можливості створення нового лікарського засобу на основі похідного 3,2'-спіропіроло-2-оксіндолу–спіро[індол-3,1'-пірол[3,4-с]пірола]-5'-(4-метилфеніл)-3'-[2-(метилтіо)етил]-3a',6a'-дигідро-2'H-спіро[індол-3,1'-піроло[3,4-c]пірол]-2,4',6'(1H,3'H,5'H)-тріону (сполука R-86).


Доп. точки доступа:
Ходаківський, Олексій Анатолійович (доктор медичних наук, доцент)\наук. керівник.\
Винниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова
Одес. нац. мед. ун-т

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)