Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Журнал выходит с 1934г.
Микробиология : Науч.-практ. журн. / РАН. - Журнал выходит с 1932г.
Эпидемиология и вакцинопрофилактика : Науч. практ. журн. / ЗАО "Объединенная ред. "Боргес". - Журнал выходит с 2000г.
Русскій архивъ патологіи, клинической медицины и бактеріологіи [Текст] / ред. В. В. Подвысоцкий. Русскій архивъ патологіи, клинической медицины и бактеріологіи. - Журнал выходит с 1901г.