Х 25998
Золотарьова, Ксенія Олегівна.
Оптимізація комплексного лікування ішемічної хвороби серця з використанням омега-3 поліненасичених жирних кислот та магнітотерапії [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.33 / К. О. Золотарьова ; наук. керівник І. П. Шмакова ; Одес. нац. мед. ун-т. - Одеса : [б. и.], 2018. - 20 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 16-18
УДК
616.12-005.4-085.27/.847.8(043.3)

Аннотация:

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення результатів дослідження і досягнуто сучасне вирішення актуального наукового завдання у галузі клінічної медицини, а саме медичної реабілітації, фізіотерапії та курортології, що полягає у підвищенні ефективності лікування хворих на ішемічну хворобу серця шляхом впливу одночасного використання ω-3 ПНЖК та комбінованої магнітотерапії на основні патогенетичні ланки захворювання.


Доп. точки доступа:
Шмакова, Ірина Петрівна (доктор медичних наук, професор)\наук. керівник.\
Одес. нац. мед. ун-т

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)