Х 25992
Ільченко, Анастасія Борисівна.
Ефективність кларитроміцина в комплексній фармакотерапії госпітальної пневмонії на тлі важкої черепно-мозкової травми [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.28 / А. Б. Ільченко ; наук. керівник О. О. Яковлева ; Одес. нац. мед. ун-т, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. - Одеса : [б. и.], 2018. - 20 с. : табл. - Бібліогр.: с. 15-17
УДК
616.24-002-06:617.51-001]-085.28(043.3)

Аннотация:

У дисертації вирішується завдання оптимізації лікування госпітальної пневмонії на тлі черепно-мозкової травми шляхом додаткового застосування кларитроміцину в стандартній антибіотикотерапії, із урахуванням його непрямих антибактеріальних та неантибактеріальних властивостей


Доп. точки доступа:
Яковлева, Олена Олександрівна (доктор медичних наук, професор )\наук. керівник.\
Одес. нац. мед. ун-т
Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)