Х 25993
Кучер, Тетяна Володимирівна.
Тіолові антиоксиданти у фармакокорекції порушень нітроксидергічної системи головного мозку в умовах хронічної алкогольної інтоксикації [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.03.05 / Т. В. Кучер ; наук. керівник І. Ф. Бєленічев ; Одес. нац. мед. ун-т, Запоріз. держ. мед. ун-т. - Одеса : [б. и.], 2018. - 20 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 15-17
УДК
615.214/272:616.89-008.441.13.001.57(043.3)

Аннотация:

В дисертаційній роботі вперше наведено нове вирішення науково−практичного завдання удосконалення комплексної фармакотерапії ураження головного мозку в умовах хронічної алкогольної інтоксикації.


Доп. точки доступа:
Бєленічев, Ігор Федорович (доктор біологічних наук, професор)\наук. керівник.\
Одес. нац. мед. ун-т
Запоріз. держ. мед. ун-т

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)