2043
Антонів, Ольга Ігорівна.
Вплив похідних тіазолідину на функціонально-метаболічний стан організму за умов гіпоксії [Текст] : (експерим. дослідж.) : дис. ... канд. біол. наук : 14.03.05 / О. І. Антонів ; наук. керівник О. Р. Піняжко ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького, Одес. нац. мед. ун-т. - Одеса : [б. и.], 2018. - 181 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 132-169.
УДК
615.272:612.273.2]-092.9(043.3)

Аннотация:

Дисертація присвячена дослідженню механізмів дії Les-589 (калійна сіль 3-(5-фенілпропеніліденроданін-3-іл)-пропанової кислоти), відібраного з-поміж 17 оригінальних похідних тіазолідину як сполука з найвищими антигіпоксичними властивостями за умов гіпобаричної гіпоксії. Проведені дослідження дозволяють стверджувати, що Les-589 у дозі 100 мг/кг може бути рекомендовано як антигіпоксант профілактичного спрямування дії


Доп. точки доступа:
Піняжко, Олег Романович (доктор мед. наук, професор)\наук. керівник.\
Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького
Одес. нац. мед. ун-т
Одеський національний медичний університет

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)