2046
Гонта, Радіон Іванович.
Діагностика і профілактика маніфестних та загрозливих тромботичних ускладнень після кесаревого ростину [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01; 22 / Р. І. Гонта ; наук. керівник В. Ф. Нагорна ; Одес. нац. мед. ун-т. - Одеса : [б. и.], 2018. - 199 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 164-189
УДК
618.5-089.888.61-06:616.151.5]-07-084(043.3)

Аннотация:

З метою визначення факторів ризику тромбоемболічних ускладнень в Обласному перінатальному центрі Одеськой клінічної лікарні проведено докладне опитування, анкетування і обстеження 550 вагітних у термін 30-40 тиж. У більшості жінок поєднувалися мутації різних генів. У всіх обстежених ускладнення розвинулись на тлі факторіву ризику як от: керосів розтин, інфекції, гормональна терапія, ліжковий режим.


Доп. точки доступа:
Нагорна, Вікторія Федорівна (доктор мед. наук, професор, Заслуж. діяч науки і техніки України)\наук. керівник.\
Одес. нац. мед. ун-т

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)