Логвиненко, Алла Олексіївна.
Особливості діагностики і лікування метаболічного синдрому у жінок на тлі субклінічного гіпотиреозу [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / А. О. Логвиненко, 2011. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Саідова, Фаріда Хейраддін кизи.
Клініко-морфологічна характеристика і тактика хірургічного лікування багатовузлового еутиреоїдного зоба [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.14 / Ф. Х. к. Саідова, 2008. - 40 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Жуков, Валерий Анатольевич.
Функция почек при экспериментальном гипертиреозе [Текст] / В.А. Жуков, 2003. - 197 с.
Крадінова, Олена Олексіївна.
Обгрунтування комплексного санаторно-курортного лікування дітей з дифузним нетоксичним зобом [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: 14.01.33 / О. О. Крадінова, 2004. - 40 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Балашова, Ирина Виталиевна.
Состояние здоровья детей с патологией щитовидной железы, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС [Текст] : магистер. работа / И. В. Балашова, 2004. - 56 с.
Чернявский, Вячеслав Валериевич.
Особенности клинического течения и причины возникновения тиреотоксикоза у больных пожилого возраста и методы его лечения [Текст] : магистер.работа / В.В. Чернявский, 2004. - 48 с.
Кравченко, Олександр Ігорович.
Характеристика можливостей лазерної кореляційної спектроскопії плазми крові в діагностиці вузлового зобу та раку щитовидної залози [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / О. І. Кравченко, 2004. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Ларін, Олександр Сергійович.
Патогенетичне обгрунтування діагностики та хірургічного лікування багатовузлового зоба [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / О. С. Ларін, 2002. - 22 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Родинський, Олександр Георгійович.
Електрофізіологічне дослідження активності рефлекторних дуг спинного мозку в умовах експериментального гіпертиреозу [Текст] : автореф. дис. ...канд. мед. наук : 14.03.03 / О. Г. Родинський, 2002. - 17 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Платонова, Олена Вікторівна.
Диференційований підхід до використання контрацепції у жінок з тиреоїдною патологією [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / О. В. Платонова, 2002. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Дмитренко, Олена Олександрівна.
Імуногенетична характеристика дітей з нетоксичним дифузним зобом 1А - 1Б ступеня щитоподібної залози, які потерпіли внаслідок аварії на ЧАЕС [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.03.08 / О. О. Дмитренко, 2002. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Хаустов, Сергій Олександрович.
Патофізіологія теплового балансу щитовидної залози при синдромі гіпер-, гіпо- та еутиреозу [Текст] : дис. ... канд. мед. наук: 14.03.04 / С. О. Хаустов, 2004. - 183 с.
Косован, Віктор Миколайович.
Відеоендоскопічні втручання в хірургічному лікуванні вузлової доброякісної патології щитоподібної залози [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / В. М. Косован, 2005. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Пельо, Ігор Михайлович.
Гігієнічна оцінка комплексного впливу факторів навколишнього середовища на динаміку виникнення та перебігу захворювань щитовидної залози у населення України [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / І. М. Пельо, 1999. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Паламарчук, Володимир Олександрович.
Методи попередження специфічних ускладнень при хірургічному лікуванні захворювань щитоподібної залози [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / В. О. Паламарчук, 2004. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Шатило, Віктор Йосипович.
Особливості функціонального стану шитовидної залози у дітей, які мешкають на територіях, забруднених радіактивними речовинами внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.09; 14.00.03 / В. Й. Шатило, 1993. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Бобрик, Марина Іванівна.
Діагностика та контроль за ефективністю лікування хворих на дифузний токсичний зоб за допомогою еходопплерографії [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.14 / М. І. Бобрик, 2000. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Басинский, Виктор Анатольевич.
Патоморфоз заболеваний щитовидной железы у жителей гродненской области (Беларусь) [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.00.15 / В. А. Басинский, 2003. - 37 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Климчук, Олег Володимирович.
Фізичні фактори у комплексному лікуванні хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні з тиреоїдною патологією у осіб, що брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.33 / О. В. Климчук, 1999. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Черенько, Сергій Макарович.
Діагностика, тенденції патоморфозу і захворюваності, прогноз розвитку та хірургічне лікування вогнищевої патології щитовидної залози [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.03 / С. М. Черенько, 1999. - 35 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи