Х 26056
Бунятян, Христина Айказівна.
Ефективність застосування одонтотропного матеріалу при лікуванні зворотних форм пульпіту постійних зубів з несформованими коренями [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 / Х. А. Бунятян ; наук. керівник І. В. Ковач ; Дніпропетр. мед. акад. - Дніпро : [б. и.], 2018. - 20 с. : табл. - Бібліогр.: с. 16-17.
УДК
616.314.18-002-08(043.3)

Аннотация:

Застосування ТКС цементу показало достовірне зниження ЕВП через 2, 4 і 6 тижнів на 77% нижче первинних результатів, що відповідає вимірюванням при середньому карієсі постійних зубів з несформованими коренями.


Доп. точки доступа:
Ковач, Ілона Василівна (д-р мед. наук, професор)\наук. керівник.\
Дніпропетр. мед. акад.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)