Х 26142
Матвійчук, Олена Петрівна.
Екcпериментальне oбґрунтування дoцiльнocтi використання 7,8-дизаміщених теофіліну як діуретичних та нефропротекторних засобів [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.03.05 / О. П. Матвійчук ; наук. керівник А. В. Таран ; Одес. нац. мед. ун-т, Нац. фармац. ун-т, Каф. фармакології. - Одеса : [б. и.], 2018. - 19 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 14-17.
УДК
615.254:547.857.4(043.3)

Аннотация:

Дисертація присвячена скринінгу 20 нових 7,8-дизаміщених похідних теофіліну. Встановлено, що більшість досліджуваних сполук виявляють виразну діуретичну, анальгетичну, протизапальну, антигіпоксичну і спазмолітичну активності, не поступаючись дії відомих препаратів порівняння, чи навіть переважаючи їх.


Доп. точки доступа:
Таран, Андрій Вікторович (канд. фармац. наук, доцент)\наук. керівник.\
Одес. нац. мед. ун-т
Нац. фармац. ун-т. Каф. фармакології

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)