Матвійчук, Олена Петрівна.
Екcпериментальне oбґрунтування дoцiльнocтi використання 7,8-дизаміщених теофіліну як діуретичних та нефропротекторних засобів [Текст] : дис. ... канд. біол. наук : 14.03.05 ; 09 / О. П. Матвійчук ; наук. керівник А. В. Таран, 2018. - 213 с.