Ткачук, Віталій Васильович.
Роль пролонгованого високожирового навантаження та кишкової мікробіоти в патогенетичних механізмах ожиріння [текст] : (експерим. дослідж.) : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04; 22 / В. В. Ткачук ; наук. керівник В. І. Величко , 2018. - 165 с.