Х 26350
Короленко, Наталія Володимирівна.
Відновне лікування дітей молодшого шкільного віку з цервікогенним головним болем [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.33 / Н. В. Короленко ; наук. керівник О. В. Горша ; Одес. нац. мед. ун-т, Укр. НДІ медицини транспорту. - Одеса : [б. и.], 2019. - 20 с. : іл. - Бібліогр.: с. 15-17.
УДК
616.857-02:617.53]-053.5-08-039.76(043.3)

Аннотация:

У дисертаційній роботі представлене теоретичне узагальнення результатів дослідження та запропоноване нове розв’язання наукового завдання стосовно лікування дітей молодшого шкільного віку з цервікогенним головним болем (ЦГБ) на тлі нестабільності шийного відділу хребта (НШВХ), що полягає в підвищенні ефективності відновного лікування (ВЛ) шляхом окремого та поєднаного застосування методики кінезіотейпування (КТП) та лікувальної гімнастики (ЛГ).

Досліджено особливості клініко-функціонального стану дітей молодшого шкільного віку з ЦГБ на тлі НШВХ (клінічні прояви, стан гемодинаміки судин вертебробазилярного басейну (ВББ), психоемоційний стан та вегетативний статус) і встановлено, що він суттєво погіршений при порівнянні зі здоровими дітьми. Вивчено вплив окремого та поєднаного застосування КТП та ЛГ на клінікофункціональний стан обстежених дітей безпосередньо і у віддалений період (через 1 і 6 міс. після лікування).


Доп. точки доступа:
Горша, Оксана Вікторівна (доктор мед. наук, ст. наук. співробітник, професор)\наук. керівник.\
Одес. нац. мед. ун-т
Укр. НДІ медицини транспорту

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)