Х 26356
Криворучко, Таїсія Миколаївна.
Нейротропні ефекти амантадину сумісно з цитиколіном та гліцином за умов експериментального паркінсонізму [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.05 / Т. М. Криворучко ; наук. керівний О. В. Макаренко ; Одес. нац. мед. ун-т, Дніпропетр. мед. акад. - Одеса : [б. и.], 2019. - 20 с. : іл., табл. - Библиогр.: с. 16-17.
УДК
616.858-008.6-085.217.34-092.9(043.3)

Аннотация:

Дисертаційна робота присвячена вивченню особливостей використання нейротропних засобів (цитиколіну та гліцину) як лікарських засобів супроводу немоторних проявів хвороби Паркінсона (депресія, біль, порушення сну) за умов експериментальних еквівалентів паркінсонізму на тлі базової антипаркінсонічної фармакотерапії амантадином. На підставі отриманих даних вивчення антипаркінсонічної активності амантадину, цитиколіну, гліцину та їх комбінованого сумісного використання на моделях еквівалентних клінічним проявам паркінсонізму (акінезія, ригідність, тремор та «змішана форма») та нейротропних ефектів (біль, інсомнія та депресія) вперше встановлено, що гліцин дозою 200 мг/кг корегує неврологічні порушення на тлі фармакотерапії амантадином. Переваги сумісного використання гліцину з амантадином підтверджені результатами комп’ютерного моделювання фізико-хімічної взаємодії та визначенням показників фармакокінетичного профілю гліцину


Доп. точки доступа:
Макаренко, Ольга Володимирівна (д-р мед. наук., доцент)\наук. керівний.\
Одес. нац. мед. ун-т
Дніпропетр. мед. акад.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)