Х 26355
Курило, Христина Іванівна.
Фармакологічні властивості нових фітозасобів на основі козлятника лікарського, чорниці звичайної і таурину при експериментальному цукровому діабеті, інсулінорезистентності та метаболічному синдромі [Текст] : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 14.03.05 / Х. І. Курило ; наук. керівник І. М. Кліщ ; Одес. нац. мед. ун-т, Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. - Одеса : [б. и.], 2019. - 20 с. : іл. - Бібліогр.: с. 17-19.
УДК
616.379-008.64-06:616-008.9]-085.322(043.3)

Аннотация:

Диcepтaцiйнa poбoтa пpиcвячeнa скринінгу нових фітокомпозицій на основі козлятника лікарського, чорниці звичайної і таурину. Вперше встановлені найбільш ефективні дози, визначена гостра токсичність, досліджені механізми метаболітотропної, гіпоглікемічної дій, особливості впливу фітокомпозицій та препарату порівняння Арфа комбі на перебіг експериментального цукрового діабету 2 типу, формування інсулінорезистентності, метаболічного синдрому. Встановлено, що фітокомпозиції проявляють гіпоглікемічні, гіполіпідемічні, антицитолітичні, детоксикаційні, антиоксидантні, мембрано- та органопротекторні властивості. За виразністю фармакологічної дії ліпосомальна форма фітокомпозиції «Галевіт» суттєво переважає фітокомпозицію на основі козлятника лікарського та референс препарат Арфа комбі, що обґрунтовує перспективність створення нового протидіабетичного фітопрепарату при даних патологічних станах.


Доп. точки доступа:
Кліщ, Іван Миколайович (доктор біол. наук, професор, з.д.н.т. України)\наук. керівник.\
Одес. нац. мед. ун-т
Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)