2059
Кафтан, Тетяна Віталіївна.
Використання фізичних факторів в лікуванні хворих з надмірною масою тіла та ожирінням на амбулаторно-поліклінічному етапі [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.33 / Т. В. Кафтан ; Одес. нац. мед. ун-т, Каф. реабілітац. медицини. - Одеса : [б. и.], 2019. - 185 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 145-179.
УДК
616-056.257-085.83(043.3)

Аннотация:

Дисертація присвячена підвищенню ефективності лікування хворих з НМТ та ожирінням на амбулаторно-поліклінічному етапі шляхом застосування в комплексному лікуванні медикаментозної терапії, ГРТ і ВВТ з урахуванням особливостей перебігу захворювання. Лікувальна дія комплексу реалізується за рахунок потенціювання ефекту медикаментозної терапії і фізичних факторів. Досягнуті результати утримуються більш ніж 6 міс. та достовірно перевищують отримані при роздільному застосуванні медикаментозної терапії та фізичних факторів, які вивчалися.


Доп. точки доступа:
Шмакова, Ірина Петрівна (доктор медичних наук, професор)\наук. керівник.\
Одес. нац. мед. ун-т
Каф. реабілітац. медицини

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)