2055
Тофан, Наталія Вікторівна.
Критерії ефективності та безпечності фармакотерапії первинної артеріальної гіпертензії, поєднаної з ішемічною хворобою серця, у літніх пацієнтів [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.28 / Н. В. Тофан ; наук. керівник В. А. Штанько ; Одес. нац. мед. ун-т. - Одеса : [б. и.], 2019. - 188 с. : іл., табл. - Бібліогр. в кінці розд. - Библиогр.: с. 154-178.
УДК
616.12-008.331.1-06:616.12-005.4]-053.9-085.22.036.8(043.3)

Аннотация:

Дисертація вирішує проблему підвищення ефективності та безпечності комбінованої фармакотерапії пацієнтів літнього віку з артеріальною гіпертензією ІІ, ІІІ стадії, коморбідною з ішемічною хворобою серця, відповідно до виявлених гомеостатичних зрушень за даними лазерної кореляційної спектроскопії. Визначені та обґрунтовані критерії ефективності комбінованої фармакотерапії у досліджуваних пацієнтів: зниження систолічного та диастолічного артеріального тиску, що корелює зі зростанням анаболічного типу (частки діаметром 71-150 нм) та зниженням катаболічного варіанту зрушень у гомеостазі (частки діаметром 11-30 нм). Критерій небезпечності – наявність дисфункції нирок, що виражалась у зростанні рівня креатиніну, яке асоційовалось зі збільшенням змішаного типу одночасно з інтоксикаційними варіантами зрушень у гомеостазі (частки діаметром 31-70 нм) і зменшенням анаболічного типу


Доп. точки доступа:
Штанько, Василь Андрійович (кандидат медичних наук, доцент, заслужений лікар України)\наук. керівник.\
Одес. нац. мед. ун-т

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)