Клінічна фармакологія, фізіологія, біохімія : Наук.-практ.журн. / Асоц.лікарів-інтерністів України. - Журнал выходит с 1995г.
Современные проблемы токсикологии : науч.-практ. журн. / Ин-т экогигиены и токсикологии им. Л. И. Медведя, ИИО"Медицина Украины", О-во токсикологов Украины. - Журнал выходит с 1998г.
Фармакологічний вісник : Інформ.-аналіт. журн. / Держ. фармакол. центр , Фармокол. комитет. - Журнал выходит с 1996г.
В мире лекарств: клиническая фармакология и фармакотерапия / Изд. дом "Мед. вестник". - Журнал выходит с 1999г.
Клиническая фармакология и терапия : Науч.- практ. журн. / Рос. о-во терапевтов, Рос. о-во клинич. фармакологии и фармакотерапии. - Журнал выходит с 1992г.
Токсикологический вестник : Науч.- практ. журн. / Рос. регистр потенциально опасных хим. и биол. веществ. - Журнал выходит с 1993г.
Фармаком : Наук.- практ. журн. / Держ. наук. центр лікарських засобів, Держ. підприємство "Наук.-експерт. фармакоп. центр". - Журнал выходит с 1992г.
Рихтер новости : Науч.-информ. журн. / Гедеон Рихтер А.О. - Журнал выходит с 1994г.
Педиатрическая фармакология : Двухмес. науч.-практ. журн. / Союз педиатров России. - Журнал выходит с 2003г.
Вестник педиатрической фармакологии и нутрициологии : Науч.-практ. рецензир. журн. / Моск. НИИ педиатрии и дет. хирургии, Рос. ассоц. педиатр. центров. - Журнал выходит с 2005г.
Фармакологія та лікарська токсикологія : двоміс. наук.-практ., мед. журн. / Ін-т фармакології та токсикології НАМН України, Асоц. фармакологів України". - Журнал выходит с 2007г.
Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки : щокв. наук.-практ. журн. / Наук. центр превент. токсикології, харч. та хім. безпеки ім. Л. І. Медведя, Т-во токсикологів України. - Журнал выходит с 1998г.
Український журнал сучасних проблем токсикології : щокв. наук.-практ. журн. / Наук. центр превентив. токсикології, харч. та хім. безпеки ім. Л. І. Медведя. - Журнал выходит с 1998г.