(Нет сведений об экземплярах)
016:616.8
С 82
Стоянов Олександр Миколайович. Професор кафедри неврології ОНМедУ [Текст] : біобібліогр. покажч. / Одес. нац. мед. ун-т, Наук. б-ка ; авт.-уклад.: В. Г. Онікієнко, О. О. Романюк, О. П. Погоріла [та ін.]; передм.: Н. В. Гаріна, О. О. Романюк; фот. В. Г. Онікієнко. - Одеса : [б. в.], 2019. - 140 с. : фот. - Імен. покажч. співавт.: с. 126-140
УДК
016:616.8
016:616.8(477.74-25)(092)

Аннотация:

Біобібліографічний покажчик містить відомості про життєвий і творчий шлях професора Стоянова О. М., його наукові праці, а також відомості про праці дисертантів, які захищалися під керівництвом вченого. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів медичних вузів.


Доп. точки доступа:
Онікієнко, Вікторія Григорівна\авт.-уклад.\
Романюк, Оксана Олександрівна\авт.-уклад.\
Погоріла, Оксана Петрівна\авт.-уклад.\
Швидка, Яна Вільямівна\авт.-уклад.\
Слюсаренко, Наталія Борисівна\авт.-уклад.\
Гаріна, Наталія Вікторівна\авт.-уклад.\
Антропова, Наталія Володимирівна\авт.-уклад.\
Гаріна, Наталія Вікторівна\передм.\
Романюк, Оксана Олександрівна\передм.\
Онікієнко, Вікторія Григорівна\фот.\
Стоянов, Олександр Миколайович \\про нього\\
Одес. нац. мед. ун-т. Наук. б-ка
Одеський національний медичний університет
Одесский национальный медицинский университет
Одеський державний медичний університет
Одесский государственный медицинский университет
Одеський медичний інститут
Одесский медицинский институт
Odessa National Medical University
Odessa state medical university

Нет сведений об экземплярах