2061
Коваль, Лариса Іванівна.
Стан клітинно-енергетичного метаболізму при позалікарняних пневмоніях у дітей різного віку [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 : 22 / Л. І. Коваль ; наук. керівник Л. Г. Кравченко ; Одес. нац. мед. ун-т. - Одеса : [б. и.], 2019. - 180 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 143-175.
УДК
616.24-002-008.9-053.2(043.3)

Аннотация:

Дисертація присвячено оптимізації діагностики метаболічних порушень у дітей з позалікарняною пневмонією різного віку на основі вивчення факторів ризику та стану клітинно-енергетичного обміну. Роботу було розподілено на два етапи. На ретроспективному етапі факторному аналізу піддавали клініко-анамнестичні дані хворих на позалікарняну пневмонію, який встановив фактори ризику позалікарняної пневмонії у дітей різного віку. На основі клініко-анамнестичних даних методом логістичної регресії було розроблено математичні моделі для визначення імовірних змін показників клітинно-енергетичного метаболізму.


Доп. точки доступа:
Кравченко, Лілія Григорівна (доктор мед. наук, професор)\наук. керівник.\
Одес. нац. мед. ун-т

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)