2062
Джагіашвілі, Ольга Володимирівна.
Вікові особливості синтропної патології при функціональних розладах органів травлення у дітей [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10, 222 / О. В. Джагіашвілі ; наук. керівник Т. В. Стоєва ; Одес. нац. мед. ун-т. - Одеса : [б. и.], 2019. - 206 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 167-198.
УДК
616.3-008-06-053.2(043.3)

Аннотация:

Дисертація присвячена удосконаленню діагностики та прогнозуванню перебігу функціональних розладів органів травлення у дітей шляхом визначення ролі колагенопатії та кишкової мікробіоти у патогенезі синтропії. Показано високий рівень синтропних порушень при функціональних розладах органів травлення (ФРОТ). Структура синтропії представлена поєднанням синдрому подразненого кишечнику із функціональними розладами біліарного тракту та функціональною диспепсією у дітей старшої вікової групи, із панкреатопатією у дітей середньої вікової групи та із синдромом циклічного блювання у дітей молодшої групи. Встановлено, що провідною ознакою у дітей з синтропними ФРОТ є абдомінальний синдром.


Доп. точки доступа:
Стоєва, Тетяна Вікторівна (доктор мед. наук, професор)\наук. керівник.\
Одес. нац. мед. ун-т

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)