Оптимізація складу поживного середовища за методом Плакетта-Бермана для підвищення активності ферментів целюлозолітичного комплексу Fennellia SP. 2806 [Текст] / C. O. Сирчін [та ін.] // Мікробіологічний журнал. - 2017. - Том 79, N 3. - С. 72-83
(Шифр в БД М 6/2017/79/3)
MeSH-главная: 1.TRICHODERMA -- TRICHODERMA (генетика, метаболизм) 2.АСКОМИЦЕТЫ -- ASCOMYCOTA (рост и развитие) 3.МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ -- MICROBIOLOGICAL TECHNIQUES (использование) 4.МИКОЛОГИЯ -- MYCOLOGY (методы) 5.ФЕРМЕНТОВ АКТИВНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЕ -- ENZYME ASSAYS (методы) 6.ГЕНЕТИКА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ -- GENETICS, MICROBIAL (методы)

Аннотация:

Мета. Оптимізація складу середовища культивування аскоміцета Fennellia sp. 2806 для підвищення синтезу ферментів целюлозного комплексу з використанням методу Плакетта-Бермана: вивчення можливості застосування даного методу для підвищення синтезу компонентів мультиферментного целюлозодеградуючого комплексу. Методи. У роботі використовували спеціалізовані методи математичної статистики та методи визначення екзо-, ендоглюканазної та ксиланазної активностей за редукуючими цукрами. Результати. Оптимізація складу поживного середовища дозволила підвищити активність ферментів целюлозного комплексу Fennellia sp. 2806: ендоглюканазної — у 1,2, екзоглюканазної — 2,2, ксиланазної — 2,4 рази порівняно з вихідним поживним середовищем. Встановлено фактори, що мали найбільший вплив на кожну з досліджених активностей: сечовина, КН[[d]]2[[/d]]РО[[d]]4[[/d]] пшенична солома, КСІ, СоСІ[[d]]2[[/d]]. Висновки. Застосування методу Плакетта-Бермана є ефективним при оптимізації складу поживного середовища для синтезу мультиферментних целюлолітичних комплексів мікроскопічними грибами.


Доп. точки доступа:
Сирчін, C. O.
Павличенко, А. К.
Харкевич, О. С.
Наконечна, Л. Т.
Юр'єва, О. М.
Курченко, І. М.


Нет сведений об экземплярах