Шифр: В44 (Журнал)
Вісник морської медицини [Текст] : Наук.-практ. журн./ Укр. НДІ морської медицини, Укр. держ. департамент морського і річкового транспорту та ін. ; Гол. ред. А.О.Лобенко. - О. : Укрмормедінформ, 1997 - . - З 2004 р. № 1 в зворотньому порядку, з кінця журн., журн. в журн. "Правовий вісник медика ". - Выходит ежеквартально. - ISSN 0049-6804
Ред. : Гоженко А. І.