Мелех, Богдан Ярославович.
Механізми розвитку експериментального алергічного альвеоліту за умов корекції тіотриазоліном [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04, 22 / Б. Я. Мелех ; наук. керівник М. С. Регеда, 2019. - 166 с.