2072
Тещук, Вікторія Вікторівна.
Застосування магнітолазеротерапії у комплексному відновлювальному лікуванні хворих, які перенесли ішемічний інсульт [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.33 / В. В. Тещук ; наук. керівник І. П. Шмакова ; Одес. нац. мед. ун-т. - Одеса : [б. и.], 2019. - 210 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 156-196. - Бібліогр. в кінці розд.
УДК
616.831-005.4-085.847.8/.849.19(043.3)

Аннотация:

В дослідженнях на 148 хворих, які перенесли ішемічний інсульт, на етапі ранньої реабілітації вивчена ефективність застосування різних варіантів магнітолазеротерапії (МЛТ за місцевою методикою, РМКТ за багаторівневою методикою) додатково до медикаментозної терапії. Показано, що додаткове застосування до базової медикаментозної терапії РМКТ за багаторівневою методикою підвищує ефективність лікування хворих на етапі ранньої реабілітації, що дозволяє зменшити суб’єктивні і неврологічні прояви захворювання, покращити когнітивні й інтелектуально-мнестичні функції, функціональний стан мозкового кровообігу по магістральних судинах голови і інтракраніальних артеріях, електрогенезу та ліквородинаміки головного мозку, реологічно-коагуляційні властивості крові і ліпідний обмін. Ефективність застосування РМКТ за багаторівневою методикою сприяє досягненню відразу після лікування досить високого рівня якості життя хворих з ішемічним інсультом з подальшим збереженням його протягом 3 і 6 міс. за параметрами працездатності, загального самопочуття, інтелектуально-мнестичних функцій, соціальної активності.


Доп. точки доступа:
Шмакова, Ірина Петрівна (доктор медичних наук, професор)\наук. керівник.\
Одес. нац. мед. ун-т

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)