Х 26424
Бумбар, Зиновія Олегівна.
Клінічно-експериментальне обґрунтування комбінованого застосування тіотриазоліну та уролесану для лікування запальних захворювань пародонта на тлі сечокам'яноЇ хвороби [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.28 / З. О. Бумбар ; наук. керівник О. Р. Піняжко ; Одес. нац. мед. ун-т, Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького. - Одеса : [б. и.], 2019. - 22 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 16-17.
УДК
616.314.17-002.4-06:616.62-003.7]-085(043.3)

Аннотация:

Дисертаційна робота присвячена підвищенню ефективності лікування хворих на запальні захворювання пародонта на тлі сечокам’яної хвороби шляхом комбінованого застосування тіотриазоліну у складі розробленого засобу та уролесану. На експериментальній моделі коморбідних етиленгліколевого уролітіазу та перекисного пародонтиту показано антилітогенні, антиоксидантні, доведено пародонтопротекторні впливи медикаментозної комбінації. Встановлена значна захворюваність пародонта, порушення окисного гомеостазу, зміни рівнів ензимів протеїнового обміну при коморбідних сечокам’яній хворобі та генералізованому пародонтиті. Застосування розробленої фармакотерапії пришвидшувало нормалізацію досліджуваних показників і скорочувало терміни усунення запалення пародонта порівняно із стандартним лікуванням. Використання комбінації засобу із вмістом тіотриазоліну та уролесану дозволило досягнути стійку ремісію генералізованого пародонтиту у хворих на сечокам’яну хворобу.


Доп. точки доступа:
Піняжко, Олег Романович (доктор мед. наук, професор)\наук. керівник.\
Одес. нац. мед. ун-т
Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)