2080
Комлевой, Олександр Миколайович.
Диференційна оцінка патологічних станів дихальної системи за змінами біофізичних показників вологи видихнутого повітря [Текст] : дис. ... канд. біол. наук : 14.03.04 ; 09 / О. М. Комлевой ; наук. керівник Ю. І. Бажора ; Одес. нац. мед. ун-т. - Одеса : [б. и.], 2019. - 221 с. : іл, табл. - Бібліогр. в кінці розд. - Бібліогр.: с. 173-205.
УДК
616.24-008.7-073.584(043.3)

Аннотация:

Дисертацію присвячено вирішенню проблеми диференціального оцінювання фізіологічних та патологічних станів дихальної системи на підставі змін біофізичних показників вологи повітря, що видихається, з використанням методу лазерної кореляційної спектроскопії. З’ясовано характер адаптаційних змін тканинного гомеостазу дихальних шляхів та органів дихання у людей при фізичних навантаженнях та патологічних процесах шляхом визначення біофізичних показників складу вологи видихнутого повітря. Для проведення досліджень розроблено методику збору та обробки конденсату вологи видихнутого повітря з визначенням значень біофізичних показників за допомогою методу лазерної кореляційної спектроскопії. Визначено біофізичні характеристики конденсату вологи видихнутого повітря залежно від віку та при різних способах та ступенях навантаження на дихальну систему. Визначено зміни біофізичних показників конденсату вологи видихнутого повітря при гострих та хронічних захворюваннях респіраторної системи. На підставі даних біофізичних досліджень конденсату вологи видихнутого повітря встановлено статистично значущі відмінності цих показників, що залежать від вираженості патофізіологічних станів у дихальній системі.


Доп. точки доступа:
Бажора, Юрій Іванович (доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України)\наук. керівник.\
Одес. нац. мед. ун-т
Одесский национальный медицинский университет
Одеський національний медичний університет
Odessa National Medical University
Odessa state medical university
Одеський державний медичний університет
Одесский государственный медицинский университет
Одесский медицинский институт
Одеський медичний інститут

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)