Васильев, Константин Георгиевич.
Владимир Валерианович Подвысоцкий [Текст] : историко-биогр. очерк / К. Г. Васильев, В. Н. Запорожан, Т. А. Занчевская, 2003. - 133 с.
Ганіткевич, Ярослав Володимирович.
Українські лікарі - вчені першої половини ХХ століття та їхні наукові школи [Текст] : біогр. нариси та бібліогр. / Я. Ганіткевич, 2002. - 540 с.
Карпенко В.С.
55 лет в хирургии [Текст] / В.С. Карпенко, 2002. - 383 с.
Виленский, Юрий Григорьевич.
Огонь на себя [Текст] : Повесть о кузьме Веремеенко / Ю.Г. Виленский, 2002. - 159 с.
Лікарський збірник.Заснований Євгеном Озаркевичем у 1898 році [Текст] : нова сер. / Наук. т-во ім.Т. Шевченка у Львові, Лікар. коміс., Укр. лікар. т-во у Львові. Т. 11 : На пошану Василя Плюща / редкол.: І. Даценко (голов. ред.) [та ін.], 2002. - 456 с.
Лікарський збірник.Заснований Євгеном Озаркевичем у 1898 році [Текст] : Нова сер. / Наук. т-во ім.Т. Шевченка у Львові, Лікар. коміс. , Укр. лікар. т-во у Львові . Т. 9 : На пошану Юрія Липи / редкол.: І. Даценко (відп. ред) [та ін.], 2001. - 240 с.
Васильев, Константин Георгиевич.
Записки динозавра [Текст] / Тетрадь первая, 2005. - 99 с.
Сміян, Іван Семенович.
Думи мої, думи мої... [Текст] / І.С. Сміян, 2003. - 231 с.
Кривопустов, Сергій Петрович.
Видатний український вчений-педіатр В. М. Сідельников [Текст] / С. П. Кривопустов, Л. В. Терещенко, Г. В. Шафаренко ; за заг. ред. О. П. Волосовця, 2003. - 165 с.
Микола Поліщук лікар, вчений, політик [Текст] : до 60-річчя від дня народження / Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 2004. - 248 с.
Україна медична [Текст] : лікар ІІІ тисячоліття : довід.-біогр. вид. / Укр. акад. геральдики, товар. знаку та логотипу; авт.-упоряд. В. В. Болгов. Вип. 1, 2002. - 243 с.
Валентин Иосифович Кресюн [Текст] : к 60-летию со дня рождения / Одес. гос. мед. ун-т, 2001. - 95 с.
Лікарський збірник.Заснований Євгеном Озаркевичем у 1898 році [Текст] : нова сер. / Наук. т-во ім.Т. Шевченка у Львові, Лікар. коміс., Укр. лікар. т-во у Львові. Т. 12 : До 80-ліття від дня народження Павла Пундія / Редкол.: І.Даценко (гол.ред.) та ін., 2003. - 743 с.
ІІІ-і читання ім. В. В. Підвисоцького [Текст] : тез. доп. наук. конф., 27-29 трав. 2004 р. / редкол.: В. М. Запорожан (голов. ред.) [та ін.], 2004. - 97 с.
Первые чтения им. В. В. Подвысоцкого [Текст] / [В. М. Запорожан, К. Г. Васильев, Л. В. Герасимова и др.], 2002. - 35 с.
Грабовський, Валерій Васильович.
Дослідження як життя [Текст] : Худож.-док. повість / В.В. Грабовський, 2001. - 215 с.
Руслан Фёдорович Макулькин [Текст] : к 70-летию со дня рождения / Одес. гос. мед. ун-т, 2001. - 65 с.
Виленский, Юрий Григорьевич.
Академик Евгений Игнатьевич Гончарук. Повесть о жизни [Текст] / Ю.Г. Виленский, С. Гаркавый, А. Прокопович; Под ред. В. Бардова, 2005. - 167 с.
Сміян, Іван Семенович.
Від книги до книги [Текст] / І. С. Сміян, 2001. - 207 с.
Герасимова, Людмила Володимирівна.
Володимир Валеріанорвич Підвисоцький організатор медичного факультету новоросійського університету [Текст] : бібліографія: (до 100-річчя мед. ун-ту) / Л. В. Герасимова, Н. Б. Павлова, І. С. Вороб’йова, 2000. - 35 с.