61
С 916
Сучасні проблеми і перспективи навчання студентів іноземними мовами [Текст] : Тез. доп. загальноуніверситет. наук.-практ. метод. конф. (26 квіт. 2000 р.) / Одес. держ. мед. ун-т, Навч.-метод. відділ ; Редкол.: В.Й. Кресюн та ін., Відп. за вип.: В.М. Запорожан. - О. : ОДМУ, 2000. - 76 с.
Присвяч. 100-річчю ОДМУ
УДК
61
61:378]-054.6(043.2)

Доп. точки доступа:
Запорожан, Валерій Миколайович\відп. за вип.\
Кресюн, Валентин Йосипович\ред.\
Одес. держ. мед. ун-т

Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ХР (3)
Свободны: ХР (3)