616-08
Н 403
Невідкладні стани [Текст] : посіб. для студ. та лікарів-інтернів вищ. мед. навч. закл. ІІІ- ІV рівнів акредитації / М. С. Регеда, І. Р. Трутяк, І. Г. Гайдучок [та ін.] ; за ред. М. С. Регеди, В. Й. Кресюна. - 2-ге вид., доп. та перероб. - Львів : [Б. в.], 2003. - 890 с. : ил. - Бібліогр.: с. 881-890. - ISBN 966-665-093-2
УДК
616-08
616-083.98(075.8)

Доп. точки доступа:
Регеда, Михайло Степанович
Кресюн, Валентин Йосипович
Фрайт, Володимир Михайлович
Гайдучок, Ігор Григорович
Трутяк, Ігор Романович

Имеются экземпляры в отделах: всего 97 : ФУЛ (92), ХР (5)
Свободны: ФУЛ (92), ХР (5)