61
О-417
Одеський медичний інститут ім. М. І. Пирогова.
Ілюстративний матеріал основних показників діяльності Одеського медичного інституту ім. М. І. Пирогова [Текст] / М-во освіти України. - О. : [б. и.], 1994. - 56 с. : іл
УДК
61
61:378(477.74-25)(084.1)


Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ХР (3)
Свободны: ХР (3)