61
Л 56
Лікарський збірник.Заснований Євгеном Озаркевичем у 1898 році [Текст] : нова сер. / Наук. т-во ім.Т. Шевченка у Львові, Лікар. коміс., Укр. лікар. т-во у Львові. - Л. ; Чікаго : [б. в.], 1996 -
Т. 11 : На пошану Василя Плюща / редкол.: І. Даценко (голов. ред.) [та ін.]. - 2002. - 456 с. : іл.,портр. - (До 100-річчя від дня народження Василя Плюща). - Бібліогр.: с. 428-433. - Імен. покажч.:с. 434-452
УДК
61
61(082)
61(477)(092)

Доп. точки доступа:
Наук. т-во ім. Шевченка у Львові

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)