Запорожан, Валерій Миколайович.
Перинатологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. закл. освіти III-IV рівнів акредитації / В. М. Запорожан, М. Л. Аряєв, 2000. - 302 с.
Туберкульоз [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / О. К. Асмолов, О. А. Бабуріна, І. М. Смольська, Н. А. Герасимова; за ред. О. К. Асмолова, 2002. - 275 с.
Аряєв, Микола Леонідович.
Практична перинатологія [Текст] : Навч. посіб. для студ. і викладачів вищ. мед. закл. освіти III-IV рівнів акредитації / М.Л. Аряєв, І.С. Семененко, Н.М. Рожковська, 1999. - 196 с.
Запорожан, Валерий Николаевич.
Акушерство и гинекология [Текст] : учеб. для студ. высш. мед. учеб. заведений III-IV уровней акредитации : в 2-х кн. - (Библиотека студента-медика) (100 лет Одес. мед. ун-ту. 1900-2000). Кн. 1 : Акушерство, 2001. - 477 с.
Гіпербароокситерапія [Текст] : навч. посіб. для студ. та лікарів-інтернів вищ. мед. закл. освіти III-IV рівнів акредитації / П. М. Чуєв, А. С. Владика, К. П. Воробйов [та ін.]; за ред. П. М. Чуєва, 1999. - 187 с.
Загальна хірургія [Текст] : вибрані лекції: навч. посіб. для студ. і викл. вищ. мед. закл. освіти III-IV рівнів акредитації / Одес. держ. мед. ун-т, 1999. - 356 с.
Ніколаєва, Наталя Григорівна.
Педіатрична хірургія [Текст] : вибрані лекції: навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти III-IV рівнів акредитації / Н. Г. Ніколаєва, 1999. - 188 с.
Клінічне обстеження плода і дитини [Текст] : навч. посіб. для студ. мед вузів III-IV рівнів акредитації / І. Л. Бабій, Н. М. Рожковська, В. П. Буйко, О. Д. Телющенко; за ред. І. Л. Бабія, 1999. - 360 с.
Пеньковський, Геннадій Михайлович.
Оториноларингологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти III-IV рівнів акредитаціїї та лікарів-інтернів / Г. М. Пеньковський, 1999. - 130 с.
Клінічна імунологія [Текст] : [підруч. для студ.] / Ю. І. Бажора, В. М. Запорожан, В. Й. Кресюн, І. М. Годзієва, 2000. - 384 с.
Шпитальна хірургія [Текст] : вибрані лекції : навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти III-IV рівнів акредитації / С. А. Гешелін, В. І. Гирля, В. Л. Зимовський, В. М. Лащевкер; за ред.: С. О. Гешеліна, 2000. - 423 с.
Нервові хвороби [Текст] : вибрані лекції: навч. посіб. для студ., лікарів-інтернів вищ. мед. закл. освіти III-IV рівнів акредитації / Ю. Л. Курако, В. П. Ганчо, М. Ф. Герцев [та ін.]; за ред. Ю. Л. Курако, 2000. - 199 с.
Чуєв, Петро Миколайович.
Інтенсивна терапія невідкладних станів [Текст] : навч. посіб. для студ. та лікарів-інтернів вищ. мед. закл. освіти ІІІ-IV рівнів акредитації / П. М. Чуєв, А. С. Владика, 2000. - 224 с.
Медицина транспортних катастроф [Текст] : навч. посіб. для студ. та лікарів-інтернів вищ. мед. закл. освіти III-IV рівнів акредитації / О. В. Борозенко, А. С. Владика, В. В. Грубник [та ін.]; за ред.: А. О. Лобенка, П. М. Чуєва, 2000. - 192 с.
Запорожан, Валерій Миколайович.
Акушерство і гінекологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. мед. закл. III-IV рівнів акредитації : у 2-х кн. - (Бібліотека студента-медика). Кн. 1 : Акушерство, 2000. - 432 с.
Запорожан, Валерий Николаевич.
Эмбриология, тератология и основы репродукции человека [Текст] : [учеб. пособие для студ. мед. вузов] / В. Н. Запорожан, В. К. Напханюк, Е. Л. Холодкова, 2000. - 377 с.
Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии [Текст] : Учеб. пособие для студентов фармацевт. ин-тов и фармацевт. фак. мед. вузов / Э.Н. Аксенова, О.П. Андрианова, А.П. Арзамасцев; Под ред. А.П. Арзамасцева, 1995. - 319 с.
Дитячі хвороби: старший вік [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації / М. Л. Аряєв, О. В. Зубаренко, А. А. Старікова [та ін.]; за ред.: М. Л. Аряєва, О. В. Зубаренка, 2001. - 347 с.
Богомольний, Борис Рафаїлович.
Медицина екстремальних ситуацій [Текст] : навч. посiб. для студ. вищ. мед. мед. закл. освiти ІІІ-ІV рiвнів акредитацiї / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв, 2001. - 412 с.
Спеціальна гістологія та ембріологія [Текст] : практикум: навч. посіб. / В. К. Напханюк, Л. В. Арнаутова, В. А. Кузьменко, С. П. Заярна, 2001. - 267 с.