61
Л 56
Лікарський збірник.Заснований Євгеном Озаркевичем у 1898 році [Текст] : нова сер. / Наук. т-во ім.Т. Шевченка у Львові, Лікар. коміс. , Укр. лікар. т-во у Львові . - Л. ; Чікаго : [б. в.], 1996 -
Т. 9 : На пошану Юрія Липи / редкол.: І. Даценко (відп. ред) [та ін.]. - 2001. - 240 с. : іл. - Бібліогр. : с. 227-233.- Імен. покажч.: с. 234-236
[Про українського лікаря, мислителя, письменика]
УДК
61
61(082)
61(477)(092)
83.3(4УКР)6

Доп. точки доступа:
Наук. т-во ім. Шевченка у Львові

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)