016:61
П 887
Пундій, Павло.
Українські лікарі [Текст] : біобібліогр. довід. / Наук. т-во ім. Т. Шевченка у Львові. Лікар. коміс., Укр. лікар. т-во Північ. Америки; Гол. ред. Я. Ганіткевич. - Л. ; Чікаго, 1994 - . - (Лікар. зб. Заснов. Євгеном Озаркевичем у 1898 р. Н. С. Т. ...)
Кн. 1. : Естафета поколінь національного відродження / Редкол.: М. Бойко та ін. - 1994. - 327 с. - Імен. покажч.: с. 305-326. - ISBN 5-7707-6312-4
На обкл. та на корінці авт. не зазначений
УДК
016:61
016:61(477)(092)
61(477)(092)(01)

Доп. точки доступа:
Пундій, Павло

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ХР (2)
Свободны: ХР (2)