Бібліографічний покажчик наукових праць [Текст] : Ін-т гігєни та мед. екології ім.О.М. Марзеєва за 20 років (1981-2000рр.) / АМН України. Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М. Марзеєва, 2001. - 338 с.
Рафаїл Осипович Файтельберг [Текст] : бібліогр. покажч. літ. до 100 річчя з дня народження / наук. ред. В. Р. Файтельберг-Бланк, 2002. - 73 с.
Друковані видання співробітників кафедри соціальної медицини, управління та економіки охорони здоров’я 1923-2003 [Текст] : (Хронол. розстановка) / Одес. держ. мед. ун-т, 2003. - 88 с.
Видные ученые Одессы [Текст] / Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова и др.; науч. ред. А. И. Власов. Вып. 14 : Академик Виктор Рафаилович Файтельберг-Бланк : библиогр. указ. лит.: к 70-летию со дня рождения, 2004. - 95 с.
Яків Юлійович Бардах [Текст] : Біобібліогр. покажч. літ. / Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького, 2004. - 29 с.
Библиотерапия: Психолого-педагогические, социальные и медицинские аспекты [Текст] : Библиогр. указ. / М-во здравоохранения респ. Татарстан. Респ. мед. библ.-информ. центр, 2000. - 127 с.
Герасимова, Людмила Володимирівна.
Володимир Валеріанорвич Підвисоцький організатор медичного факультету новоросійського університету [Текст] : бібліографія: (до 100-річчя мед. ун-ту) / Л. В. Герасимова, Н. Б. Павлова, І. С. Вороб’йова, 2000. - 35 с.
Медицина в Україні ХVIII - перша половина ХIХ ст. [Текст] : біобібліогр. слов. / Держ. наук. мед. б-ка ; авт.-упоряд.: М.М. Гайдучок, О.М. Литвинчук. - (Мед. біографістика). Дод. вип., 2002. - 136 с.
Історія медицини та фармації у періодичних фармацевтичних виданнях [Текст] : Рек. бібліогр. покажч. літ. / Львів. держ. мед. ун-т, 1998. - 38 с.
Константин Константинович Васильев [Текст] : биобиблиогр. указ. лит. / Одес. гос. науч. б-ка им. М. Горького, 2001. - 48 с.
Пиріг Любомир Антонович [Текст] : Біобібліографія / Держ. наук. мед. б-ка України, 2001. - 126 с.
Герасимова, Людмила Владимировна.
Владимир Валерианович Подвысоцкий - организатор медицинского факультета Новоросийского университета [Текст] : Биобиблиография: (К 100-летию мед. ун-та) / Л.В. Герасимова, Н.Б. Павлова, И.С. Воробьёва, 2000. - 35 с.
Бібліотека - суспільству: Система наук. електрон. вид. України: [Електронний ресурс] / Ассоц. бібліотек України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Держ. наук. мед. б-ка. - (Мед. науки; 2005; Вип. 3). Вип. 1 : Медична книга України у фондах Державної наукової медичної бібліотеки 1841-1920 : Бібліогр. покажч., 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
Бібліотека - суспільству : Система наук. електрон. вид. України: [Електронний ресурс] / Ассоц. бібліотек України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Держ. наук. мед. б-ка, 2004. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Михайло Петрович Павловський [Текст] : Біобібліографія / Наук. б-ка Львів. держ. мед. ун-ту ім. Д. Галицького та ін., 1999. - 264 с.
В помощь хирургу, анестезиологу и реаниматору [Текст] : Рек. аннот. указ. отеч. и зарубеж. кн.: в ... вып. / Укр. респ. науч. мед. б-ка им. Д. И. Ульянова. - (В помощь практ. врачу). Вып. 15 / сост. М. В. Длугунович, 1985. - 126 с.
В помощь акушеру-гинекологу [Текст] : Рек. аннотир. указ. отеч. и зарубеж. книг / М-во здравоохранения УССР, Респ. науч. мед. б-ка им. Д. И. Ульянова. - (Медицина. Информация) (В помощь практическому врачу). Вып. 16 / сост. Л. И. Щербак, 1986. - 65 с.
В помощь хирургу [Текст] : Рек. аннот. указ. отеч. и зарубеж. книг / Укр. Респ. науч. мед. б-ка им. Д.И. Ульянова. - (Медицина. Информация.) (В помощь практическому врачу). Вып. 18 / сост. Л. И. Щербак, 1989. - 145 с.
Пундій, Павло.
Українські лікарі [Текст] : Біобібліогр. довід. - (Лікар. зб. Заснов. Євгеном Озаркевичем у 1898 р. Н.С. Т. ...). Кн. 2. : Лікарі діяспори та їх діяльність для рідного краю / Гол. ред.: Я. Ганіткевич; Редкол.: П. Джуль та ін., 1996. - 446 с.
В.П. Пішак: 35 років наукової, педагогічної та громадської діяльності [Текст] : Бібліогр. / Буковин. держ. мед. акад., 2000. - 122 с.