016:61
П 887
Пундій, Павло.
Українські лікарі [Текст] : біобібліогр. довід. / Наук. т-во ім. Т. Шевченка у Львові. Лікар. коміс., Укр. лікар. т-во Північ. Америки; Гол. ред. Я. Ганіткевич. - Л. ; Чікаго, 1994 - . - (Лікар. зб. Заснов. Євгеном Озаркевичем у 1898 р. Н.С. Т. ...)
Кн. 2. : Лікарі діяспори та їх діяльність для рідного краю / Гол. ред.: Я. Ганіткевич; Редкол.: П. Джуль та ін. - 1996. - 446 с. - Імен. покажч.: с. 406-445. - ISBN 966-7155-15-3
На обкл. та на корінці авт. не зазнач.
УДК
016:61
016:61(477)(092)
61(477)(092)(01)

Доп. точки доступа:
Пундій, Павло

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)