Шифр: В-49 (Журнал)
Вісник проблем біології і медицини [Текст] : наук.-практ. журн./ Укр. мед. стоматологічна академія, Укр. академія наук національного прогресу ; голов. ред. М. С. Скрипніков. - Полтава ; Харків : УМСА, 1993 - . - Выходит ежеквартально
Ред. : Ждан В. М.

Зареєстрованi надходження


Веб-сайт