Руденко, Михайло Модестович.
Стоматологія дитячого віку [Текст] : навч. посіб. для студ. мед. вузів / М. М. Руденко, В. С. Бондаренко, С. В. Радочіна, 2001. - 177 с.
Чулак, Леонид Дмитриевич.
Зубопротезная техника [Текст] : учеб. пособие для обучающихся по спец. "Стоматология ортопед." (Зуб. техник) / Л. Д. Чулак, В. Г. Шутурминский, 2001. - 315 с.
Васильев, Константин Георгиевич.
Владимир Валерианович Подвысоцкий [Текст] : историко-биогр. очерк / К. Г. Васильев, В. Н. Запорожан, Т. А. Занчевская, 2003. - 133 с.
Геранін, Станіслав Ігорович.
Застосування гемокоагулюючих та антисептичних засобів при односеансному вітальному екстирпаційному методі лікування пульпіту [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 / С. І. Геранін, 2011. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
ДентАрт : Журн. о науке и искусстве в стоматологии / Укр. мед. стомат. академія, Стомат. учбовий центр ''Комподент", Фірма "Дентсплай Лтд" (Англія). - Журнал выходит с 1995г.
Дентальные технологии : Специализир. науч.-практ. журн. / Асоц. стоматологів України. - Журнал выходит с 2001г.
Банченко, Геннадий Владимирович.
Сифилис и его проявления в полости рта [Текст] : клиника, диагностика, лечение / Г. В. Банченко, И. М. Рабинович, 2002. - 98 с.
Ганіткевич, Ярослав Володимирович.
Українські лікарі - вчені першої половини ХХ століття та їхні наукові школи [Текст] : біогр. нариси та бібліогр. / Я. Ганіткевич, 2002. - 540 с.
Карпенко В.С.
55 лет в хирургии [Текст] / В.С. Карпенко, 2002. - 383 с.
Виленский, Юрий Григорьевич.
Огонь на себя [Текст] : Повесть о кузьме Веремеенко / Ю.Г. Виленский, 2002. - 159 с.
Накаджима, Эйкиро.
Введение в биопрогрессивную терапию. Техника изготовления проволочных дуг и ее клиническое применение [Текст] : Пер. с англ. / Э. Накаджима, 1994. - 166 с.
Панневиг Рольф.
Помощница врача-стоматолога [Текст] : [учебник]: [пер. с англ.]. Т. 2 : Теоретические основы, 2001. - 173 с.
Хегенбардт, Эрнст А.
Воссоздание цвета в керамике [Текст] : практ. рук.: пер. с нем. / Э. А. Хегенбардт, 1993. - 109 с.
Убасси, Геральд.
Форма и цвет: Ключ к успеху при работе с зубопротезной керамикой [Текст] : пер. с нем. / Г. Убасси, 2003. - 231 с.
Вісник стоматології : наук.-практ. журн. / НАМН України, Ін-т стоматології та щелеп.-лиц. хірургії, Асоц. стоматологів України. - Журнал выходит с 1994г.
Лікарський збірник.Заснований Євгеном Озаркевичем у 1898 році [Текст] : нова сер. / Наук. т-во ім.Т. Шевченка у Львові, Лікар. коміс., Укр. лікар. т-во у Львові. Т. 11 : На пошану Василя Плюща / редкол.: І. Даценко (голов. ред.) [та ін.], 2002. - 456 с.
Лікарський збірник.Заснований Євгеном Озаркевичем у 1898 році [Текст] : Нова сер. / Наук. т-во ім.Т. Шевченка у Львові, Лікар. коміс. , Укр. лікар. т-во у Львові . Т. 9 : На пошану Юрія Липи / редкол.: І. Даценко (відп. ред) [та ін.], 2001. - 240 с.
Рекова, Ліляна Петрівна.
Профілактика та передопераційна корекція стресових реакцій у хворих з одонтогенними запальними процесами на амбулаторному прийомі [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 / Л. П. Рекова, 2010. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Монастирський, Володимир Анатолійович.
Коагуляційні та некоагуляційні пародонтози: Етіологія. Патогенез. Класифікація. Основні принципи лікування [Текст] : монография / В.А. Монастирський; Львів.держ.мед.ун-т ім.Д.Галицького, 2003. - 107 с.
Васильев, Константин Георгиевич.
Записки динозавра [Текст] / Тетрадь первая, 2005. - 99 с.