613
С 916
Сучасні досягнення валеології та спортивної медицини [Текст] : зб. матеріалів V Всеукр. наук.-практ. конф. / Центр. метод. каб. з вищ. мед. освіти; Одес. держ. мед. ун-т ; редкол.: В.Й. Кресюн (голов. ред.) [та ін.]. - Одеса : Чорномор’я, 1999. - 313 с. - ISBN 966-555-041-1
Видання до 100 річчя Одес. мед. ун-ту. Бібліотека має електронний варіант
УДК
613
613.4(043.2)
61:796(043.2)

Доп. точки доступа:
Кресюн, Валентин Йосипович\ред.\
Абрамов, В.В.\ред.\
Одеський держ. мед. ун-т

Имеются экземпляры в отделах: всего 6 : ХР (6)
Свободны: ХР (6)