Шифр: В52 (Журнал)
Вісник фармакології та фармації [Текст] : Інформаційно-аналітичний журн./ Держ. фармакол. центр МОЗ України, Держ. інспекція з контролю якості лікарських засобів МОЗ України ; Шеф-редактори: О. Стефанов, В. Варченко. - Киiв : [б. и.], 2001 - . - Выходит ежемесячно

Зареєстрованi надходження