615
Н 287
Нариси вікової токсикології [Текст] / І. М. Трахтенберг, М. М. Коршун, М. Г. Проданчук [та ін.] ; за заг. ред. І. М. Трахтенберга ; АМН України. - Київ : Авіцена, 2005. - 255 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 214-255. -
Есть автограф: Трахтенберг, Ісаак Михайлович
УДК
615
615.9-053
613.63-053

Аннотация:

У монографії розглядаються загальні и вибрані аспекти проблеми вікової токсикології. Визнасається місце цієї пріоритетної проблеми у сфері сучасної токсикології, зокрема, профілактичної (гігієничної) токсикології. Наводяться та аналізуються експерриментальні дані, а також дані клінічних спостережень щодо дії хімічних забруднювачів виробничого та навколишнего середовищ на організм з урахуваннм вікових особливостейреакцій на вплив токсикантів. Висвітлюються результати досліджень науковців-токсикологів з таких питань, як вікові особливості формування адаптації організму до токсичного впливу, експериментальні дані впливу токсичного фактора на темпи старіння, вікові особливості біохімічних, імунологічних та морфологічних змін в організмі, дії токсичних речовин, впливу токсикантів на поведінкові реакції у тварин, вікові аспекти особливостей реалізації токсичного ефекту при вивченні нефротоксичної, кардіотоксичної дії токсикантів, вмісту мікроелементів та ксенобіотиків.


Доп. точки доступа:
Трахтенберг, Ісаак Михайлович
Коршун, Михайло Миколайович
Проданчук, Микола Георгійович
Власик, Л. І.
Дмитруха, Наталія Миколаївна
Краснокутська, Л. М.
Короленко, Т. К.
Лубянова, І. П.
Козлов, Костянтин Павлович
Остроухова, В. А.
Андрусишина, І. М.
Луговський, Сергій Павлович
Легкоступ, Л. А.
Губар, Інна Володимирівна
Вербілов, О. О.
Мурадян, Х. К.
Лампека, О. Г.
Голуб, І. О.
Кметь, Т. І.
Янчук, В. В.
Трахтенберг, Ісаак Михайлович\ред.\
АМН України

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)