(Нет сведений об экземплярах)
016:616.1/4
К 26
Карпенко Юрій Іванович. Професор ОНМедУ, зав. кафедрою внутрішньої медицини № 1 з курсом серцево-судинної патології (до 60-річчя з дня народження) [Текст] : біобібліогр. покажч. / Одес. нац. мед. ун-т, Наук. б-ка ; авт.-уклад.: Я. В. Швидка, О. О. Романюк, О. П. Погоріла [та ін.]; передм.: Н. В. Гаріна, О. О. Романюк; фот. В. Г. Онікієнко. - Одеса : [б. в.], 2019. - 60 с. : фот. - (Вчені-ювіляри ОНМедУ ; вип. 15). - Бібліогр.: с. 59-60. - Імен. покажч. співавт.: с. 53-58
УДК
016:616.1/4
016:616.1/4(477.74-02)(092)

Аннотация:

Біобібліографічний покажчик містить відомості про життєвий і творчий шлях професора Карпенка Ю. І., його наукові праці, а також відомості про праці дисертантів, які захищалися під керівництвом вченого. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів медичних вузів.


Доп. точки доступа:
Швидка, Яна Вільямівна\авт.-уклад.\
Романюк, Оксана Олександрівна\авт.-уклад.\
Погоріла, Оксана Петрівна\авт.-уклад.\
Онікієнко, Вікторія Григорівна\авт.-уклад.\
Слюсаренко, Наталія Борисівна\авт.-уклад.\
Гаріна, Наталія Вікторівна\авт.-уклад.\
Антропова, Наталія Володимирівна\авт.-уклад.\
Гаріна, Наталія Вікторівна\передм.\
Романюк, Оксана Олександрівна\передм.\
Онікієнко, Вікторія Григорівна\фот.\
Карпенко, Юрій Іванович \\про нього\\
Одес. нац. мед. ун-т. Наук. б-ка
Одеський національний медичний університет
Одесский национальный медицинский университет
Одеський державний медичний університет
Одесский государственный медицинский университет
Одеський медичний інститут
Одесский медицинский институт
Odessa National Medical University
Odessa State Medical University

Нет сведений об экземплярах